Formulario de búsqueda

Aprovació d'Ordenança de la taxa de Recollida Residus
19/10/2017

Se sotmet a exposició pública per terme de trenta dies explicats des de l'endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província Nº199/17-10-2017

 

Per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el passat vint-i-set de setembre de dos mil disset, i de conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, va acordar per UNANIMITAT l'aprovació de la derogació de la següent ordenança:

Edicte supressió Ordenança de Residus

 

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31