Formulario de búsqueda

Resolució La Dipu Te Beca
3/07/2018

Vistes les bases publicades per la Excelentísima Diputació Provincial de València per a la concessió de subvencions per a beques de pràctiques de formació pels municipis i entitats locals menors en el marc del programa de Pràctiques Formatives “La Dipu Et Beca”, aprovades per Ple de la Diputació Provincial de València, de data 28 de març de 2018.

Vist l'extracte de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València de 10 de maig de 2018 no 89.

La Resolució núm. 676/2018, relativa a l'aprovació de bases i la convocatòria sobre procediment de concessió de 2 beques de formació.

L' acta de baremació del tribunal de selecció, de data 27 de juny de 2018, que eleva proposta d'adjudicació de les Beques, per a l'exercici 2018.

Per tant queden seleccionades les dues primeres aspirants, a saber:

√ LLORCA CASTILLO, ANDREA
√ CASTELL MARTÍNEZ, Ma CARMEN

Quedant com a suplents:

√ SANCHEZ MUÑOZ, ISABEL
√ RIPOL GARCÍA, JOSÉ LUIS

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31